The Girl

by Ivy Lorraine Narvaez Gonzales
(Dasmarinas,city,cavite)

dun sa may pader may babae totoo po ba?

dun sa may pader may babae totoo po ba?

nung nag pipicture daw po ung katrabaho ng tito ko bigla daw po clang may nakunan na ganyan...


wala daw pong zoom yung celphone nun.,tapos po bigla daw po humangin..
tinignan po nila sa computer yung litrato..at may nakita cilang babae na mahaba ang buhok..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Comments and picture submissions.